Izdvojene novosti

E-impuls

U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls. Natje?aj je otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016.

Napisano: 22.07.2016 | Pročitajte više ...

Portal Gastro Croatia

Krenuo sa radom prvi i jedini portal gdje ?e biti mogu?e detaljno pregledati Gastro ponudu cijele Hrvatske, Gastro Croatia – www.gastro-croatia.eu .

Napisano: 25.05.2016 | Pročitajte više ...

Niža cijena elektri?ne energije

HEP Opskrba, u suradnji s Hrvatskom obrtni?kom komorom, osigurala Vam je povoljnije uvjete opskrbe elektri?nom energijom.
Svim obrtnicima, ?lanovima Obrtni?ke komore Dubrova?ko-neretvanske županije, koji sklope Ugovor o opskrbi krajnjeg kupca s HEP Opskrbom, osigurana je niža cijena elektri?ne energije.

Napisano: 04.05.2016 | Pročitajte više ...