U okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija, iz Europskog fonda za regionalni razvoj financira se Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga E-impuls. Natjecaj je otvoren od 21.7.2016. do 30.9.2016.

Prijavitelji natjecaja su mali i srednji poduzetnici, obrtnici. Predmet Poziva su investicije u pocetna ulaganja mikro i malih poduzetnika povezane s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojece poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga, a cilj Poziva je poticanje mikro i malih poduzeca u sektoru proizvodnje i proizvodnih usluga bespovratnim potporama u svrhu jacanja konkurentnosti. Temeljem OP Konkurentnost i kohezija u Državnom proracunu Republike Hrvatske iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano je 250.000.000,00 HRK za razdoblje 2014. – 2020.

Najniža vrijednost potpore koja se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 30.000 kuna, a najviša 300.000 kuna. Maksimalni intenzitet potpore koja se može dodijeliti poduzecu prema velicini iznosi:
• malom poduzecu 65%
• mikro poduzecu 85%
Prihvatljive aktivnosti:
• ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojece poslovne jedinice u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga,
• pružanje savjetodavnih usluga neophodnih za predmetna ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u sektorima proizvodnje i proizvodnih usluga.
Prihvatljiva su ulaganja u sektorima:
• C Preracivacka industrija, svi izuzev skupina: 12.0 Proizvodnja duhanskih proizvoda, 25.4 Proizvodnja oružja i streljiva, 30.4 Proizvodnja vojnih borbenih vozila;
• F Gracevinarstvo, samo skupine: 43.2 Elektroinstalacijski radovi, uvocenje instalacija vodovoda, kanalizacije i plina i ostali gracevinski instalacijski radovi, 43.3 Završni gracevinski radovi, 43.9 Ostale specijalizirane gracevinske djelatnosti;
• J Informacije i komunikacije;
• M Strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti, samo skupine: 71.1 Arhitektonske djelatnosti i inženjerstvo te s njima povezano tehnicko savjetovanje, 74 Ostale strucne, znanstvene i tehnicke djelatnosti, 74.1 Specijalizirane dizajnerske djelatnosti i 74.2 Fotografske djelatnosti.
Prihvatljivi su troškovi vezani za ulaganja u materijalnu imovinu povezani s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojece poslovne jedinice što ukljucuje:
• nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu koje dovode do unaprjecenja proizvodnje stvaranjem nove vrijednosti, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon;
• nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija, alata, radnih vozila i strojeva, te s njima povezani troškovi aktiviranja, transporta, montaže i stavljanja u pogon, ako su vezani uz projektne aktivnosti;
• nabavu mjernih i kontrolnih urecaja i instrumenata koji tvore smislenu i nedjeljivu tehnološku cjelinu, a koja je povezana s prihvatljivim projektnim aktivnostima;
• troškove urecenja i opremanja objekta/radionice ukoliko se radi o prihvatljivim aktivnostima odnosno ukoliko isti ukljucuju preurecenje gracevine tj. objekta/radionice koja je povezana s osnivanjem nove poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojece poslovne jedinice;
• troškove informaticko-komunikacijskih i audio/video rješenja (hardver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.
Prihvatljivi troškovi vezani za ulaganja u nematerijalnu imovinu:
• troškovi nabave patenata, autorskih prava, znanja ili drugih vrsta intelektualnog vlasništva
• troškovi vezani uz strucna osposobljavanja,
• stjecanja novih znanja (know-how) ako su vezani uz projekt
• troškovi informaticko-komunikacijskih i audio/video rješenja (softver) koji su izravno povezani sa svrhom projekta.
Prihvatljivi troškovi savjetodavnih usluga neophodnih za ulaganje:
• usluge upravljanja projektom;
• usluge provedbe javne nabave za potrebe projekta;
• troškovi promidžbe i vidljivosti.

Projektne prijave podnose se u jednom zatvorenom paketu/omotnici iskljucivo preporucenom poštanskom pošiljkom ili osobnom dostavom od 1. kolovoza 2016. godine na adresu:
Ministarstvo poduzetništva i obrta
Ulica grada Vukovara 78
10000 Zagreb
Poziv se vodi kao privremeni otvoreni Poziv na dostavu projektnih prijava s krajnjim rokom dostave projektnih prijava do 30. rujna 2016. godine.

0
Comments

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *

© 2018 UO Metković
UO Metković | Dio Ideex mreže