Za izvođenje praktičnog dijela naukovanja obrtnik i pravna osoba moraju imati dozvolu (licencu). Dozvolu izdaje Hrvatska obrtnička komora, koja ujedno propisuje i postupak i način njenog izdavanja.

Dozvolu (licencu) mogu dobiti:

  • obrtnici s položenim majstorskim ispitom
  • osobe kojima su priznata prava koja Zakon o obrtu priznaje osobama s položenim majstorskim ispitom
  • osobe s odgovarajućim višim ili visokim obrazovanjem uz položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika
  • te fizičke osobe, izumitelji, osobe sa završenom odgovarajućem srednjom stručnom spremom sa sjedištem obrta u područjima od posebne državne skrbi, brdsko-planinskim područjima ili na otocima koje imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja i položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika
  • osobe koje na dan stupanja na snagu ovog Zakona imaju registriran obrt, odgovarajuću srednju stručnu spremu i najmanje deset godina radnog iskustva u zanimanju za koje izvode praktični dio naukovanja te položen ispit kojim dokazuju osnovna znanja o poučavanju naučnika

Uz zahtjev (download – word) za izdavanje licence, potrebno je priložiti:

  • Obrtnicu (preslik)
  • Majstorsku diplomu ili Svjedodžbu o završnom ispitu (preslik)
  • Radnu knjižicu (preslik)
  • Uvjerenje o položenom ispitu iz zaštite na radu ili potvrdu o osposobljenosti za rad na siguran način
  • zahtjev-za-izdavanje-licence
© 2018 UO Metković
UO Metković | Dio Ideex mreže